Disclaimer

Mayra Klassieke homeopathie heeft bij het maken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, er kan echter ondanks dit geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website gepubliceerde gegevens, zienswijzen of informatie, noch met de betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, situatie of enige toepassing. 

Mayra Klassieke Homeopathie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het toepassen van de in deze uitgave voorkomende gegevens, zienswijzen of informatie.

Verwijzingen in deze website kunnen leiden naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarop Mayra Klassieke Homeopathie geen invloed op heeft, en  Mayra Klassieke homeopathie draagt geen verantwoordelijkheid voor de vermeldingen en informatie in deze bronnen. 

Mayra Klassieke Homeopathie wil u niet weghouden bij reguliere (BIG geregistreerde) medische behandelaars, en Mayra klassieke homeopathie verwijst bij twijfel en voor diagnose door naar de reguliere behandelaars. Op deze website gepubliceerde gegevens, informatie of zienswijzen, kan op geen enkele wijze of om welke reden dan ook, beroep worden gedaan, of aanspraak worden gemaakt.