Klacht- en tuchtregeling

Niets is mooier dan een tevreden patiënt die gezonder wordt!

Ik doe er alles aan om u op een respectvolle en goede manier te helpen met uw hulpvraag! Dat is mijn intentie altijd!

Helaas: waar gewerkt wordt, en waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaat soms miscommunicatie, of erger wordt ook wel eens een fout gemaakt.

Het spijt me dan ook zeer als u deze pagina nodig hebt.

Sinds de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) werk ik als therapeut volgens deze regels en stappen bij klachten en geschillen tussen mij en cliënt/patiënt.

In mijn praktijk werk ik met 4 stappen bij klachten of ontevredenheid.

Stap 1: ontevreden? Vertel het mij! Lukt het mondeling niet, of vind u dat moeilijk? Stuur dan een email, dan proberen we het alsnog samen op te lossen!

Stap 2: lukt dit niet? Dan verwijs ik u graag door naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Informatie ligt in de praktijk, of bel met de NVKH, die u verder helpt. Rechtstreeks mailen kan via bemiddeling@quasir.nl Ook op de website van de NVKH staat uitgebreid welke stappen u kunt nemen (NVKH.nl, quasir.nl).

Stap 3: leidt bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil. Deze Geschilleninstantie spreekt een onpartijdig oordeel uit, en regelt vergoedingen voor schade.

U betaalt hiervoor € 50 klachtengeld.

Stap 4: bij ernstig in gebreke blijven van de behandelaar, kunnen cliënten zich wenden tot het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Klassiek homeopaten, aangesloten bij RBCZ, vallen onder de TCZ (lees verder op www.TCZ.nu).

Professioneel klachtenmanagement bestrijkt het hele gebied van openstaan voor feedback van cliënten tot het leren van klachten of feedback. Er zijn vele momenten dat onvrede kan worden opgepakt. Daar sta ik voor.

 En er zijn vele mogelijkheden waarop de behandelaar de bespreking van klachten kan benutten voor de verhoging van kwaliteit en veiligheid. Deze mogelijkheden om te leren staan in het klachtreglement.

Naar ik hoop, leidt dit stappenplan uiteindelijk weer tot tevredenheid bij u.