Project omschrijving

CEASE/Detox

Voor wie?

Mensen die last hebben van uiteenlopende klachten, maar vooral hoor ik vaak: “ik heb klachten sinds ….” Of : “mijn kind heeft klachten sinds…”

In ons beroep heet dat het: “Never well since” symptoom.
Dit kunnen zijn: vaccinaties, na antibiotica kuren, na andere medicatie, sinds het werken met epoxy, oplosmiddelen, etc. Maar ook na ziekten: “sinds Pfeiffer, sinds gordelroos, voel ik me niet meer hetzelfde, ik ben moe, ik heb geen energie, etc..”

Let wel, ik ben blij met het bestaan van de antibiotica en corticosteroïden voor levensbedreigende situaties, en de inspanning van artsen om mensen te redden!

Desalniettemin, kunnen na gebruik daar verminderde weerstand of energie door ontstaan. Dus laat mij maar “puinruimen” na de heroïsche redding in het ziekenhuis. Ik help graag op het moment dat de reguliere zorg geen antwoord meer heeft, of u niet blij wordt van dat antwoord, en verder zoekt. In aanvulling op de reguliere zorg, werk ik als CAM therapeut (complementary and alternative medicine) graag ook samen met uw huisarts, niet tegen, en zeker niet zonder!

Welke klachten kunnen hieronder vallen?

  • Chronische lichamelijke klachten en gedragsmatige klachten

  • KNO klachten die chronisch zijn

  • Gedragsproblemen en Stemmingsstoornissen (terugkerende)

  • Slaap problemen

  • Menstruatieklachten 

  • Chronisch vermoeidheid na ziekte of medicatie

  • Huidklachten

  • Auto immuunziekten 

“Cease therapie is een richting in de homeopathie”

In het voorjaar van 2010 volgde ik het 5 daagse internationale seminar, en in november dat jaar volgde ik nog 2 dagen extra. Het was zeer inspirerend!

Zes keer in het jaar houden we elkaar op de hoogte met een intervisiegroep, en er is een internationale uitwisseling van informatie onder therapeuten en artsen die CEASE therapie geven.

Sindsdien werk ik veel in de praktijk met CEASE, weliswaar meestal in combinatie met Homeopathie volgens ziekteclassificatie, suppletie adviezen, en voedingsadviezen. Deze combinatie is mijns inziens nodig, om optimale resultaten te behalen. Het lichaam kan dan ontgiften en belastende stoffen worden afgevoerd, het lichaam en of de psyche kan weer meer in balans komen, en het immuunsysteem wordt weer gezonder.

Door het geven van de CEASE middelen, wordt het lichaam gestimuleerd om te ontgiften, en worden blokkades opgeheven. Als er weer meer balans is, en het immuunsysteem gezonder wordt, neemt de gezondheid toe.

Dit kan leiden tot een (gedeeltelijk) herstel, meer energie, of meer wel bevinden. Hoe werkt het? Ik verwijs voor meer informatie naar de website van cease-therapie.nl. Hier worden ook mooie voorbeeld casussen genoemd.

Geïnteresseerd geraakt? Lees dan meer in : “AUTISME, de wanhoop voorbij CEASE therapie” door Tinus Smits.

Meer informatie over CEASE

CEASE (Complete Elimination of Autistic Expression) werd door Tinus Smits ontwikkeld. Oorspronkelijk ging het hem om de behandeling van kinderen met autistiforme stoornissen. Tegenwoordig zetten we CEASE veel breder in, en dan vooral wanneer het gaat om de negatieve gevolgen van belastende stoffen uit het lichaam te krijgen (denk aan veel antibiotica gebruik, corticosteroïden, oplosmiddelen, vaccinaties, enz.).

In deze maatschappij waar “gestrooid” wordt met chemische stoffen die niet goed afbreekbaar zijn in ons lichaam, is die groep inmiddels groot! Wat ik eigenlijk wil zeggen: we staan aan veel meer chemische stoffen, milieu belasting bloot dan de meeste mensen beseffen, die een constante druk op ons immuunsysteem uitoefenen.
Niet iedereen merkt daar meteen iets van, maar de mensen met een zwak immuunsysteem, of hyper sensitieve mensen, WEL.

Een verzwakt immuunsysteem heb je niet zo maar, daaraan ten grondslag ligt vaak een multi-causaal verhaal.
Die speurtocht naar al deze ziekmakende factoren, is nu net wat ik leuk vind! Dat is mijn werk, als een Sherlock Holmes zoek ik naar symptomen, gebeurtenissen en andere factoren die ziekmakend waren. Dat is voor iedereen verschillend, maar… er is wel een systematiek. Lees meer hierover in Ziekteclassificatie en het Bloemblaadjes model, Is het vakje Iatrogene belasting groot, dan kan het zijn dat ik, na overleg met u, CEASE therapie wil inzetten.

De naam CEASE is nu de naam van de methode om homeopathie op deze wijze in te zetten, veel meer dan alleen een therapie voor mensen met een autistiforme stoornis of klachten.
De naam DETOX therapie wordt ook genoemd door de navolgers van Tinus Smits, bijv. door Ton Jansen in zijn boek Fighting fire with fire.

Wanneer kies ik voor CEASE?

Sinds 2010 heb ik veel mensen kunnen helpen met deze “tak van sport” zoals ik dit onderdeel van mijn werk noem. Regelmatig zet ik de CEASE methode in als ik samen met de cliënt bedenk – na een uitgebreide en zorgvuldige anamnese!- dat in belastende stoffen mede een oorzaak zou kunnen liggen van het klachtenpatroon van de cliënt. Lees meer over: Iatrogene belasting.

Dat is waarom ik niet mensen zo maar een ontstoringkuur geef. Ook wil waarschuwen voor berichten op Facebook waar mensen onderling bedenken dat iemand dan wel … nodig heeft, en dat de ander nog wel een kuurtje heeft liggen, ter overname.

Wij CEASE therapeuten of artsen, hebben eerst een klassieke homeopathie opleiding op HBO niveau achter de rug van 5 tot 6 jaar, waarin we o.a. hebben leren waarnemen, wat het verschil is tussen een gezonde uitscheidingsreactie of een klacht; wat symptomen zijn om door te verwijzen naar de reguliere arts, of wat niet nodig is, of bij twijfel toch even laten nakijken door de huisarts.

Deze persoonlijke begeleiding is van cruciaal belang om deze therapie tot een succes te maken. CEASE middelen bestel je dus niet zo maar zelf!

Stap 1 is samen met mij uitzoeken waar alle klachten liggen, wat de mogelijke belastingen zijn, of ze mogelijk een aanleiding waren, of toch niet.

Stap 2 is de keuze van de volgorde van behandelen, en de combinaties met andere “takken van sport”, misschien nog niet beginnen met CEASE maar eerst wat sterker worden? enz. Iedereen is anders, en voor elke patiënt, weeg ik zorgvuldig af wat STAP 1, 2 enz. zou moeten zijn.

Stap 3 dan beginnen we met ontstoren, en heb ik soms bange ouders of cliënten aan de telefoon: hij wordt zo boos! Ik heb diarree enz.

Weer een fase waarin begeleiding van cruciaal belang is! Wat is goed, waar is begeleiding nodig met middelen, of tijdelijk stoppen en wachten, en waar is een goed gesprek nodig, dat gewoon genoeg is?

En waar doe ik het voor?

Voor stap 4: waarin ik deze uitspraken de afgelopen jaren heb gehoord.

“Sinds deze ontstoring is hij knuffeliger, heeft hij meer oogcontact.”

“Sinds deze ontstoring heb ik geen menstruatieklachten meer.”

“Ik heb weer meer energie! Ik kan weer werken.”

“De oorontstekingen zijn over en geen chronische verkoudheid meer.”

Allemaal uitspraken van mensen waar CEASE een deel van hun behandeling was, en een succes was.

Helaas zijn er ook mensen waar je alles uit de kast trekt en je niet verder komt, soms is het zoeken, en ondanks alle inzet van beide kanten, is het resultaat teleurstellend. Ik ben geen wonderdokter, en CEASE is, net zoals bij gewone therapieën voorkomt, niet altijd en voor iedereen het succes dat de therapeut of arts gewenst had.

CEASE is nog steeds omstreden, helaas!

Maar laat je niet ontmoedigen, lees de berichten van geholpen ouders op internet, lees het boek, lees de citaten, en lees de testemonials van mijn cliënten!

Deze 2 staan op het boek van Tinus Smits:

Citaat van moeder van Margriet

“Ik zou deze behandeling iedere ouder aanraden. Trek je vooral niets aan van de buitenwereld en geef niet op! Het is geweldig om je kind zo vooruit te zien gaan!”

Citaat van Siem, genezen van een autistiforme stoornis

“ Het is alsof ik een tweede leven heb gekregen.”

Helaas mag ik de homeopathische middelen zelf, en hoe de middelen gemaakt zijn, niet meer vermelden door de huidige Europese Wetgeving. Dit is ook de reden dat u bij casuïstiek nooit homeopathische middelen kunt lezen, simpelweg omdat we die niet meer mogen noemen. Dat mag ik wel in een persoonlijk consult.

Geïnteresseerd? Maak een afspraak!

AFSPRAAK MAKEN