Privacy disclaimer

UW Privacy

Wil ik u goed kunnen behandelen, dan is het nodig dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een ander zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (BEROEPSGEHEIM).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren; bijv. als de behandeling is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid (niet het hele dossier, alleen NAW en momentele klacht waarvoor u hulp zou kunnen vragen bij mijn collega).
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie (NAW, geboortedatum, verzekeringsnummer en vermelding datum consult). Zodat ik of mijn administrateur een factuur kunnen opstellen. Met hem heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om uw privacy te waarborgen.

Wil ik om andere redenen gebruik maken van uw gegevens, dan heb ik de plicht u eerst te informeren, en daarna uw expliciete toestemming te vragen en te verkrijgen.

Deze gegevens in het patiƫntendossier blijven zoals in de Wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam, Adres, Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Zorgverzekeraar nummer
 • Datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, te weten, homeopathisch consult
 • De kosten van het consult

Voor afspraken minder dan 48 uur van tevoren afgemeld, wordt 50% in rekening gebracht van de consultprijs.

Voor afspraken minder dan 24 uur van tevoren afgemeld, wordt 75% in rekening gebracht van de consultprijs.

Behandelingen